VR Experince) Eagle Flight)

ازی به این صورت جریان می یابد که ۵۰ سال پس از از میان رفتن انسانها از روی زمین، طبیعت شهر پاریس را می پوشاند. بازیکن نیز مانند عقاب به بالای برج ایفل می رود و از آنجا به خیابان های تنگ و تاریک می پرد. تا بتواند از قلمرو خود حفاظت کند. این پرواز همچون عقاب به بازیکنان زاویه دید جالب و جدیدی را از بالای پاریس می دهد. برای اینکه بتوانید این تجربه بهتر و زنده تری را از بازی Eagle Flight داشته باشید